2016. június 15., szerda

Másállapotot! Tatabánya

Május 30-án Keszler Viki volt a vendégünk, a Rózsák Forradalma  "mozgalom" egyik aktív önkéntese.
Sokat beszélgettünk az országos, és főleg helyi helyzetről, illetve a lehetőségeinkről. Több ötletet adott azzal kapcsolatban, hogy mit lehetne tenni, hogyan lehetne érdemi változást szorgalmazni, elérni békésen, de hatásosan.


A tatabányai kezdeményezés Facebook csoportja. Ha szívesen csatlakoznál a most induló kezdeményezésünkhöz, szeretettel várunk. Ha valamilyen okból nem vagy fent, az andrea.kornyei@gmail.com-on szívesen jelzem a megmozdulásokat, tervezett lépéseket, lehetőségeket.

A Rózsák forradalmának kiáltványa
Budapest, 2016. március 20.
‪#‎masallapotot2016‬
A Másállapotot a szülészetben! megmozdulás célja, hogy felhívjuk a figyelmet: a szülés, születés minősége a rövid és hosszú távú egészség megőrzésében, az élet minőségében alapvető szerepet játszik. A magyarországi szülészeti ellátórendszer jelenlegi formájában igen keveseknek jó, nem szolgálja sem a családok, sem a szülés körüli szakemberek, sem a közegészségügy érdekeit, sokszor kifejezetten káros, elsősorban a nőkre és gyermekeikre.
Mindezek miatt, a jelenért és a jövőért érzett felelősségtől vezérelve követeljük, hogy
az ellátás középpontjába kerüljön vissza az anya és gyermekének testi, lelki és szociális egészsége;
a szülészeti ellátásban is biztosítva legyenek a szülő nő és gyermekének alapvető emberi jogai és a betegjogok;
az ellátás ne szokásjogon alapuljon, hanem kövesse a tudományos bizonyítékokon alapuló legjobb gyakorlatokat, nemzetközi ajánlásokat;
továbbá, hogy a várandósgondozás és a szülészeti ellátás során a nők és a család méltóságának, döntéseinek tiszteletben tartása alanyi jogon mindenkinek járjon: minden földrajzi régióban, kórházban és otthonszülésnél, fogadott orvosnál és ügyeleten, kortól, iskolázottságtól, anyagi helyzettől és társadalmi státustól függetlenül.
Legsürgetőbb problémák:
Szükséges a hazai szülészeti ellátásban alkalmazott szakmai irányelvek és protokollok felülvizsgálata, hogy azok a tudományos alapokon álló jó gyakorlatokkal, nemzetközi irányelvekkel összhangba kerüljenek. Biztosítsák a szülészeti ellátás egységes színvonalát. -- Ne szenvedjen egy anya és gyermek sem feleslegesen, csak mert “úgy szoktuk”.
A kórházi és szakmai protokollok, szülészeti statisztikák legyenek nyilvánosak, mindenki számára könnyen (online is) hozzáférhetők. -- Tények, ne pletykák alapján hozhassanak döntést a párok.
A szülő nőt és gyermekét érintő kérdésekben a döntés a felelős szülőké. Az orvosi szakértelem ne kizárólagos döntési jogkört jelentsen, hanem korszerű és elkötelezett szakmai támogatást az informált döntéshez.
Élő és folyamatos visszajelző rendszer kialakítása szükséges a nők és a szakemberek között, az érintettek bevonásával. -- Sem a panaszok lesöprése, sem a pereskedés nem oldanak meg semmit.
A kormány ösztönözze és támogassa a szülészeteket, hogy a Nemzetközi AnyaBaba-barát Szülészeti Ellátásért Kezdeményezés ajánlásait alkalmazzák a gyakorlatban. -- Az anya és gyermeke elválaszthatatlan egységet képeznek a szülés után is.
A császármetszés arányának csökkentése: az első császármetszés megelőzése a szülés természetes folyamatainak valódi támogatásán keresztül, a császármetszést követő hüvelyi szülés, farfekvéses szülés, ikerszülés, és a kitolási szak időtartamára vonatkozó irányelvek azonnali korszerűsítése. -- A császármetszés legyen az, ami: életmentő műtét.
Családbarát császármetszés biztosítása: legyen jelen a nő választott kísérője, legyen korai, hosszan tartó bőrkontaktus és szoptatástámogatás császármetszés esetén is. -- Mindez a császármetszéssel megszülető babáknak is jár.
Szülessen meg a törvényi háttere a bábai modell alapján működő független születésközpontoknak. -- Ne csak a kórház és az otthon között választhassunk.
A szülést követő korai hazatérés (ambuláns szülés) lehetőségének biztosítása.
Az otthonszülés választása ne függjön anyagi szempontoktól, legyen államilag finanszírozott szolgáltatás.
Biztosítsák, hogy a betegjogoknak megfelelően a szülő nő mellett több személy is jelen lehessen a szülésnél. -- Ne kelljen választani apa, dúla, édesanya vagy barátnő között.
Döntési lehetőség és szabadság biztosítása nehéz helyzetekben is, pl. ne legyen rutin a műtéti eljárás vetélés esetén, kapjanak a szülők időt és alternatív lehetőségeket (kivárás, gyógyszeres megszakítás). Halvaszületés esetén a baba átadása a gyászoló családnak a méltó búcsúzást segítve.
Erősítsék tovább a szülészeti gondozás bábai modelljét, az ellátást végző személy szabad megválasztását. Biztosítsák, hogy a szülésznők mindazokat a feladatokat végezhessék, amelyre a képesítésük feljogosítja őket (várandósgondozás, szülés és gondozás a gyermekágy korai szakaszában), hogy az ellátás folytonossága megvalósulhasson.
Szakember alapképzés átalakítása, tankönyv és gyakorlat felülvizsgálata, korszerűsítése.
Korszerű szoptatási elvek integrálása a szülészeti ellátásban résztvevő minden szakember képzésébe -- Ne kelljen egy anyának sem küzdenie a szoptatásért.
A kórházi személyzet számára érzékenyítő továbbképzések biztosítása: a szülés alatti módosult tudatállapot felismerése, és az ahhoz való empatikus és támogató viszonyulás; pozitív és erőszakmentes kommunikáció; interkulturális kommunikáció; családon belüli erőszak, nemi erőszak túlélőinek támogatása, szülés körüli veszteség kísérése -- mindezek hozzátartoznak a gondozáshoz, a gyógyító hivatáshoz.
Példák az általános emberi jogok, a betegjogok sérülésére
Gyakran sérül az emberi méltósághoz, az önrendelkezéshez, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog. Méltatlan bánásmód, fenyegető szavak, türelmetlenség, becsmérlő megjegyzések, sürgetés, hálapénz elvárása, a nő hozzájárulása nélkül vagy kifejezett akarata ellenére elvégzett beavatkozások. Egyedül maradt újszülöttek, szüléshez, látogatásra be nem engedett apák, testvér gyerekek.
Sérül a tájékoztatáshoz való jog. Nem csak a szülés közben felmerülő beavatkozásokkal kapcsolatban nem kapnak a nők tájékoztatást, de szinte semmilyen könnyen elérhető információ nem áll rendelkezésükre, hogy megalapozott, felelős döntést hozhassanak arról, kivel, hol és milyen körülmények között akarják a gyermeküket világra hozni.
Nem nyilvánosak a protokollok, statisztikák. Az intézmények hallgatólagos, írásban sehol el nem érhető belső szabályait, szokásait más anyák történeteiből, utalásokból kell megfejtenünk. Nem tudjuk valójában mi fog történni, ki mikor hol lehet és nem lehet velünk, mi a kórház elképzelése az optimális szülési folyamatokról. Megfelelő tájékoztatás híján sérül az önrendelkezés joga is.
Számtalanszor tapasztaltuk, hogy az orvosi dokumentáció hiányos, nem pontos, rutinszerűen alkalmazott (kétes) beavatkozások felett elsiklanak.
Sérül a gyermek lehető legmagasabb egészséghez való joga, amikor rutinszerűen elválasztják az anyjától. A szülés utáni első órák jelentőségét, élettani előnyeit a legtöbb szakember a mai napig nem ismeri, vagy nem ismeri el. A születést követő közvetlen és hosszan tartó bőrkontaktusnak elsődleges szerepe van a rövid és hosszú távú testi és lelki egészségség elérésében. Ugyanígy az újszülött egészséghez való jogát sértjük, mikor nem biztosítjuk számára, hogy a nap minden órájában az édesanyja mellett maradhasson.
Sérül a kapcsolattartás joga, amikor az egészséges csecsemőt elveszik az anyjától a vizit, vizsgálatok, fürdetés idejére vagy éjszakára az osztály szokásaira hivatkozva. Kórházak a mai napig következmények nélkül hirdethetik honlapjukon a jogsértő kórházi rendet.
Sérül a gyógyintézet elhagyásának joga, amikor a finanszírozási rend miatt, valós, megalapozott orvosi indok nélkül, de azokra hivatkozva visszatartják a szülőket attól, hogy hazamenjenek.
Az Egészségügyi Világszervezet 1999-ben kiadott ajánlásának a hazai szülészetben legkritikusabb pontjai:
Támogatandó eljárások, amelyek a mai napig nem épültek be az ellátási gyakorlatba:
A nő fizikai és érzelmi állapotának megfigyelése a vajúdás és a szülés teljes időtartama alatt
Ital felajánlása a vajúdás és a szülés során.
A lehető legkevesebb beavatkozás történjen, mely során a nő biztonságban érzi magát, és megőrizheti önbizalmát.
A szülő nő magánszférájának tiszteletben tartása a szülés helyszínén.
Empatikus támogatás a vajúdás és szülés alatt.
Tiszteletben tartani az asszony döntését arról, hogy ki legyen jelen a szülésnél.
A magzat szívhangjának időszakos (tehát nem folyamatos) ellenőrzése.
Szabadon választott testhelyzet és szabad mozgás a vajúdás és a szülés teljes időtartama alatt. A szülő nőt arra bíztatni, hogy ne háton fekvő helyzetet vegyen föl a vajúdás és a szülés alatt.
Korai közvetlen bőrkontaktus
Megszüntetendő eljárások, melyek a mai napig gyakoriak maradtak a szülészetben:
Rutinszerűen alkalmazott beöntés.
A fanszőrzet rutinszerű leborotválása.
Intravénás infúzió rutinszerű alkalmazása a vajúdás és a szülés folyamán.
Intravénás kanül rutinszerű, megelőző behelyezése.
Háton fekvő helyzet rutinszerű alkalmazása vajúdás vagy szülés alatt, kengyellel vagy kengyel nélkül.
Hosszan kitartott, irányított nyomás a kitolási szakban (Valsalva műfogás)
A méhüreg rutinszerű kimosása szülés után.
A méhüreg rutinszerű, kézzel való ellenőrzése (manuális méhűri betapintás) a szülés után.
Kérdéses és gyakran rosszul alkalmazott eljárások, amelyek a mai napig rutinszerűek a hazai gyakorlatban:
Rutinszerű burokrepesztés a tágulási szak korai fázisában.
A nő hasára gyakorolt nyomás a kitolási szakban (Kristeller-manőver)
Rutinszerűen alkalmazott gátmetszés
A köldökzsinór korai elszorítása.
A nők jó szülési élménye kulcsfontosságú a családok jóllétére, a további gyermekvállalásra nézve. A szülészeti ellátórendszer reformja, a szülési jogok érvényre juttatása jelentős mértékben hozzájárulhatnak a társadalom egészségéhez, jóllétéhez és a tervezett gyermekek megszületéséhez, amely az egész társadalom érdeke.
masallapotot@gmail.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése